اخبار

امیدواریم با تلاش تیم فنی بهترین خدمات را به شما بدهیم

Jul 25th داستان بی رحمانه تحریم ها تکرار شد و این بار توسط رسلو

داستان بی رحمانه تحریم ها تکرار شد و این بار توسط رسلو (resello) یا  همان hostcontrol که حدود ۴سال از دامنه های ایرانیان نگهداری می کرد و  حدود ۸۰ درصد مشتریانش ایرانیان می باشد ؛ تحریم شدیم.   اما رسلو ... بیشتر »